Terapia uzależnień jest rozwiązaniem, które pomaga w uporaniu się nie tylko z alkoholizmem, ale również z narkomanią, zakupoholizmem i innymi uzależnieniami. W ten sposób można leczyć wszystkie tego typu schorzenia. Warto więc zadać sobie pytanie o to, czym charakteryzuje się taka terapia i co wpływa na jej skuteczność.

Terapia uzależnień – próba definicji

Już na wstępie wypada podkreślić, że mówiąc o terapii uzależnień mamy na myśli wyjątkowo ważną formę terapii, o czym możemy w szczególny sposób przekonać się właśnie teraz. Znakiem rozpoznawczym współczesnego świata jest to, że różnorodne substancje psychoaktywne są w nim szeroko dostępne. Jeśli zapytamy kogoś postronnego o to, z czym kojarzy mu się uzależnienie, istnieje spora szansa, że wskaże na alkoholizm albo na narkomanię. Tymczasem okazuje się, że ludzie są w stanie uzależnić się od wszystkiego. Poważnym problemem jest przecież choćby hazard, wspomniany już zakupoholizm, czy też uzależnienie od leków.

Uzależnienia są ogromnym wyzwaniem nie tylko dla tych ludzi, którzy ich doświadczają. Z problemem borykają się także osoby znajdujące się w najbliższym otoczeniu uzależnionych. Tu warto wspomnieć choćby o alkoholizmie mającym negatywny wpływ nie tylko na zdrowie somatyczne człowieka, ale i na jego psychikę. Naukowcy nie mają wątpliwości, że alkoholicy żyją nawet 10-15 lat krócej niż osoby, które nie zmagają się z tym uzależnieniem. Zwracają jednak uwagę również na to, że alkohol często powoduje choćby występowanie psychoz. Alkoholizm to jednak przede wszystkim schorzenie, które wpływa niekorzystnie na funkcjonowanie rodziny jako całości. Warto w tym miejscu wspomnieć choćby o dorosłych dzieciach alkoholików, które często całe swoje życie spędzają w cieniu nałogu. Uzależnienia powinny być więc postrzegane jako problemy, które muszą być leczone. Okazuje się jednak, że sama terapia uzależnień to temat, który wzbudza spore kontrowersje. Wiele osób wątpi w skuteczność takiego rozwiązania, a jego krytyka przykrywa ich niepewność. Także osoby uzależnione mają liczne obawy. Sama perspektywa przebywania przez co najmniej kilka tygodni w placówce zamkniętej, z dala od otoczenia, wywołuje przecież lęk. Warto więc pamiętać, że o terapii uzależnień najlepiej myśleć jako o szerokim spektrum oddziaływań. Owszem, narosło wokół nich wiele mitów, nie można jednak przywiązywać do nich nadmiernej wagi.

Na czym polega terapia uzależnień?

Terapia uzależnień jest podejmowana po to, aby uwolnić pacjenta od tego czynnika, który ma nad nim kontrolę. Jest skuteczna przede wszystkim wtedy, gdy pacjent rezygnuje ze stosowania danej substancji psychoaktywnej albo z praktykowania określonego zachowania. Nie jest to jednak cel jedyny. Proces powinien także redukować inne szkodliwe skutki nałogu oraz umożliwić pacjentowi powrót do funkcjonowania w społeczeństwie. Terapia uzależnień bazuje w związku z tym na wielu oddziaływaniach psychoterapeutycznych. Niekiedy nie można obyć się bez leczenia farmakologicznego, jego rola jest jednak określana co najwyżej jako pomocnicza, a ono samo jest stosowane tylko w przypadku poważnych problemów.

Dowiedz się więcej na stronie https://osrodkiterapeutyczne.pl/